Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska – dr n. med. Marek Rzendkowski

Informacje ogólne

Praktykę lekarską prowadzę od 1992 roku. Przebieg mojej pracy zawodowej:

Od 2012

Od 2008

Od 2006 do 2007

Od 2000 do 2005

Od 1989 do 2000

W 1997


W 1995

W 1992

Praca w szpitalu Pryzmat-Mikrochirurgia Okulistyczna w Gliwicach

Praca w poradni Pryzmat-Okulistyka w Gliwicach

Ordynator Prywatnego Szpitala Okulistycznego „Weiss Klinik” w Chorzowie

Ordynator Oddziału Okulistycznego Szpitala Wielospecjalistycznego w Gliwicach

Asystent i starszy asystent w Samodzielnym Publicznym Szpitalu Klinicznym nr 5 w Katowicach

Rozprawa doktorska „Przydatność badań biomorfometrycznych tarczy nerwu wzrokowego i perymetrii w diagnostyce i monitorowaniu leczenia jaskry”

Specjalizacja drugiego stopnia w zakresie okulistyki

Specjalizacja pierwszego stopnia w zakresie okulistyki

Specjalizuję się w operacjach zaćmy, jaskry, operacjach witreo-retinalnych, w diagnostyce i leczeniu jaskry, w diagnostyce OCT, angiografii fluoresceinowej, prowadzeniu terapii anty-VEGF, laseroterapii schorzeń siatkówki i jaskry.

Jestem współautorem 16 prac opublikowanych w czasopismach naukowych: Klinika Oczna, Nowa Medycyna, Okulistyka, International Ophthalmology, Ophthalmic Measurements and Optometry, Journal Of Ophthalmology i Studia Informatica.

.